jueves, 10 de abril de 2014

PROJECTE BUGADERIA

L'etapa de la ESO, als C.E.E. ha de contemplar la preparació dels alumnes per als futurs tallers de l'etapa de TVA. Aquest any, al cicle de la ESO s'ha programat el projecte bugaderia. Al nostre cicle hi ha una diversitat d'alumnes molt gran per tant, la distribució i l'organtizació de les tasques s'ha fet adaptant el treball al nivell i possibilitats dels diferents alumnes
En aquest sentit, vull destacar que l'aula d'autistes col·labora de manera activa en l'execució del projecte. La manera en que s'ha fet possible ha estat triant la tasca que més s'adapta a les possibilitats dels alumnes de l'aula 11(repartir babis). S'ha adaptat tot el procés per obtindre la informació de manera visual i compensible per aquest tipus d'alumnes. I s'han extret els objectius que apliquen a la programació individual de cada alumne.

En aquest document podeu trobar tota la programació del projecte de totes les aules que participem. I adjuntem també alguns documents d'ús del projecte per si vos poden servir de model.


Model de registre de recollida

No hay comentarios:

Publicar un comentario