miércoles, 15 de noviembre de 2017

DICTAPICTO: una ferramenta que no es podeu perdre.


"Dictapicto té com a objectiu millorar l'accés a la informació a les persones amb TEA i facilitar la comprensió de l'entorn amb independència que els seus acostats (familiars, veïns del barri, etc.) coneguen sistemes de comunicació augmentatius i alternatius o no.
L'aplicació permet convertir en temps real, i de forma deslocalitzada, el llenguatge oral, la veu, en informació visual.
L'App està pensada per a anticipar i seqüenciar activitats de la vida diària de forma flexible i en diferents escenaris; facilitant la participació i la interacció de l'usuari amb el seu entorn. 
És una ferramenta molt útil per a fer històries socials senzilles i reforçar les normes de comportament."
De gran utilitat sobretot per als pares.

   DICTAPICTO

 Es poden organitzar les anticipacions o històries socials en carpetes de manera que quan les necessitem podem accedir ràpidament a elles. Per a preparar-les cal tindre conexió web, però una vegada les hem guardat podem fer ús d'elles sense tindre conexió.

Molt recomanable.

No hay comentarios:

Publicar un comentario