martes, 14 de mayo de 2013

ACCESTIC: Ajudes per a l'adquisició d'equips i tecnologia de la informació i comunicació

La Conselleria de Benestar Social convoca ajudes per a l'adquisició d'equips i tecnologia de la informació i la comunicació específics per a l'accés a la Societat de la Informació de persones físiques amb discapacitat (ACCESTIC).
Estes ajudes  s'adrecen exclusivament a persones físiques amb discapacitat.
Es destinaran a l'atenció de les persones físiques amb deficiències de caràcter motor, sensorial o psíquic-intel · lectual a fi de facilitar el seu accés a la Societat de la Informació i del Coneixement mitjançant la seva introducció en l'ús de les noves tecnologies com a mitjà idoni per aconseguir la seva inclusió social.

Requisits

a) Reconeixement de la condició legal de minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33%.


b) Existència de deficiències de caràcter motor, sensorial o psíquic-intel · lectual en la persona
 sol · licitant que impedisquen o dificulten el seu accés a la Societat de la Informació i del coneixement, a l'eliminació o mitigació de les quals haurà de dirigir específicament la sol · licitud.

c) Idoneïtat d'allò sol · licitat per a cobrir la necessitat que planteja la persona potencialment beneficiària.

d) Veïnat en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

El termini de presentació de sol · licituds serà de 15 dies hàbils, iniciant-se el seu còmput el dia següent al de la publicació de la convocatòria en el DOCV, enguany encara no ha eixit la convocatòria, però perque es feu una idea l'any passat va eixir el  23/07/12, així que a partir del 15 de juny estigau atents.

Aci vos deixe l'enllaç a la web de Conselleria on podeu trobar la informació: ACCESTIC

En quant als prodeuctes que s'inclouen i s'exclouen aci vos deixe l'anex que ho especifica:


Estigau alerta si vos interessa.
Estes ajudes son individuals , si necessiteu ajuda podeu anar a la Assistenta social de la vostra població.

No hay comentarios:

Publicar un comentario